Skip to content

Polish

Updated: 16 Jan 2019
Share |
Housing Executive zobowiązuje się do oferowania usług na najwyższym poziomie wszyskim naszym klientom. Chcemy również dopilnować, aby dla wszystkich osób korzystających z naszych usług dostępne były porady i informacje dopasowane do potrzeb indywidualnych klientów. Zapewniamy informacje w kilkunastu językach obcych oraz w różnych formatach. Niniejsza strona ma na celu dostarczenie dokładnych informacji dotyczących różnorodnych zagadnień z zakresu mieszkalnictwa. Jej celem jest lepsze zrozumienie tego zagadnienia, w tym praw i uprawnień osób miezkających w Irlandii Północnej.

Tłumaczenie ustne i pisemne

Udzielamy naszym klientom pomocy w tłumaczeniu, jeżeli angielski nie jest ich językiem ojczystym. Klientom niesłyszącym udzielamy usług języka migowego. Klienci, którzy nie mówią biegle w języku angielskim mogą wymagać pomocy w porozumieniu się z nami bądź w wyjaśnieniu lub przetłumaczeniu listu lub innych dokumentów, na przykład rachunku.
Oprócz przetłumaczonych przez Housing Executive informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, można również przetłumaczyć cały nasz serwis internetowy na kilkanaście języków obcych za pomocą bezpłatnego oprogramowania Google.

Informacje, które zostały już przetłumaczone i są dostępne do pobrania to między innymi:

Wynajem w sektorze prywatnym

Ulotka zawierająca informacje, których należy być świadomym wynajmując lokal mieszkalny w sektorze prywatnym. Na przykład;

HBL15 Osoby zatrudnione w Irlandii Północnej: Dodatek mieszkaniowy. Ulotka informacyjna dla pracowników migrujących

Ta ulotka informacyjna poświęcona jest zasadom dotyczącym dodatku mieszkaniowego dla osób, które przybyły z zagranicy w celu zamieszkania lub podjęcia pracy w Irlandii Północnej. Dodatek mieszkaniowy jest zasiłkiem socjalnym przydzielanym przez Housing Executive. Celem tego zasiłku jest udzielenie pomocy osobom o niskich zarobkach w płaceniu dzierżawy lub hipoteki.

Ulotka dotycząca praw osób bezdomnych

Osoby nie posiadające miejsca zamieszkania lub zagrożone jego utratą powinny zwrócić się o pomoc do lokalnego biura Housing Executive. Niniejsza ulotka wyjaśnia w jaki sposób Executive ocenia poszczególne wnioski oraz prawa i obowiązki osób zainteresowanych.

Usługi tłumaczeniowe

Posiadamy dostęp do wykwalifikowanych tłumaczy ustnych, którzy mogą udzielić pomocy podczas rozmowy telefonicznej. Usługa ta dostępna jest:
  • podczas wizyty w jednym z naszych biur
  • podczas rozmowy telefonicznej
  • podczas naszej wizyty w domu klienta
Usługa ta jest zawsze bezpłatna.

Jak skorzystać z usług tłumaczeniowych przez telefon

Osoby, które wymagają pomocy tłumacza, powinny po prostu poinformować nas w jakim języku wymagają pomocy. My skontaktujemy się z firmą tłumaczeniową, która zapewnia znalezienie tłumacza w ciągu pięciu minut. Umożliwi to naszemu klientowi porozumienie się z nami –jak na swoistej trzyosobowej konferencji telefonicznej.

Usługi języka migowego

Dostępne są poufne usługi tłumaczeniowe pomiędzy językiem migowym a mówionym językiem angielskim po uprzednim ustaleniu z jednym z naszych biur.

Publikacje

Na życzenie nasze publikacje są dostępne w innych formatach, na przykład: dużym drukiem, na kasecie audio, alfabetem Braille’a, na dyskietce oraz w głównych językach mniejszości etnicznych